Samtykkeerklæring

Som det fremgår af oplysningerne i vores persondatapolitik behandler 123 Regnskab ApS, Helgesvej 27, 4160
Herlufmagle, visse personoplysninger om dig. Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger kan blandt andet være et samtykke som du har afgivet ved afkrydsning nedenfor.

Du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Du trækker samtykket tilbage ved at rette henvendelse til os. I det omfang vores behandling af dine oplysninger alene er baseret på samtykke sletter vi dine oplysninger når du trækker samtykket tilbage.

Jeg giver ved min accept samtykke til følgende:

Anvendelse af data

Jeg giver tilladelse til at oplysninger om min virksomhed samt private oplysninger til brug for udarbejdelse af vores arbejde, registreres og opbevares i 2 år efter ophævelse af samarbejdet, herunder information omkring regnskab og skattoplysninger.

De oplysninger der registreres og gemmes vil konkret være oplysning om regnskab, personlige oplysninger i form af cpr/cvr nummer. Det kan endvidere være oplysninger om medarbejdere i din virksomhed.

Formålet er at 123 Regnskab ApS til enhver tid har viden så den kan yde den bedste service.